לטובת השלמת התהליך כל מה שצריך לעשות הוא להקדיש 2 דקות
למילוי השאלון על מנת שהשיחה תהיה ממוקדת ככל האפשר.

לטובת השלמת התהליך כל מה שצריך לעשות הוא להקדיש 2 דקות למילוי השאלון על מנת שהשיחה תהיה ממוקדת ככל האפשר.